Årsmøte i Norsk musikkforskarlag

Årsmøte i Norsk musikkforskarlag blir avheld – digitalt – fredag 23. april kl. 14-1530. 

Lenke til møtet: https://norgesmusikkhogskole.zoom.us/j/67122607173

Sakliste og årsmelding.

Vi skal mellom anna takke av mangeårig preses Per Dahl, velje nye representantar og føreslår mindre endringar i vedtektene. Det vil også bli orientering om situasjonen i Studia og eit kort medlemsmøte i etterkant av sjølve årsmøtet.

Velkomen!

Beste helsing styret

Digitalt lanseringseminar for Studia Musicologica 2020

Den 3. desember 2020 ble det avholdt digitalt lanseringsseminar for 2020-nummeret av Studia Musicologica Norvegica

Innleggene kan ses på vår youtube-kanal: 

Leder i årets nummer: https://www.idunn.no/smn/2020/01/leder

Studia musicologica norvegica: https://www.idunn.no/smn

Oversikt over innslag

Kontingent 2019

Kjære venner av Norsk musikkforskerlag:
Takk for at dere er med oss videre!

Det har tatt litt tid, men nå er nye systemer for medlemskap og betaling av kontingent på plass. Alle som er registrert som medlemmer vil derfor snarlig få tilsendt regning for kontigent i 2019.

Husk lansering av Studia

Lanseringen av den nye utgaven av tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica onsdag 6. november kl. 18 på Nasjonalbiblioteket i Oslo. 

Her blir det anledning til å møte den nye redaktøren; Kai Arne Hansen, og til å bli kjent med noe av innholdet i nummeret, blant annet om klaveret i norsk skjønnlitteratur – med live klaverspill – og Majakovskijs symfonier. Mer om arrangementet finner du her eller på vår Facebook-event

Velkommen!

Bli med!

Følg også med på vår Facebookside – og husk at det går an å melde seg inn i laget for å støtte og være del av et nettverk rundt musikkvitenskapelig forsking og publisering i Norge. 

Beste hilsen 
Styret

Lansering av Studia Musicologica Norvegica – 6. november

Norsk musikkforskerlag og redaktør Kai Arne Hansen lanserer årets utgave av Studia Musicologica Norvegica, Norges eneste musikkvitenskaplige tidsskrift.

Tematikken i nummeret spenner fra Highasakite til Hector Berlioz og Sparre Olsen. Lise Karin Melings artikkel om klaverets rolle i skjønnlitteraturen på 1800-tallet blir gjort stas på med spill og kåseri av pianist og musikkforsker Christina Kobb. Asbjørn Eriksen gir innblikk i symfonikeren Nikolaj Mjaskovskijs utvikling: fra pessimisme til sosialistisk realisme. Med mer. Velkommen!

Slottsbiblioteket (Nasjonalbiblioteket)

Onsdag 6. november 2019 kl. 18-1930

Gratis adgang.

Bilde: Ved pianoet (1894) av Harriet Backer (Nasjonalmuseet)

Årsmøte 2019

Velkommen til fagseminar og årsmøte i Norsk musikkforskerlag!

Programmet starter med et åpent seminar i regi av ph.d.-stipendiater fra Norges musikkhøgskole, Senter for Griegforskning m. fl. fra kl. 13.

Selve årsmøtet, med valg av nytt styre, revisjon av vedtekter, m. m. starter kl. 16.

Alt på Norges musikkhøgskole, rom 139.

Lett servering.

«

Fagseminar og årsmøte 2019

Velkommen til fagseminar og årsmøte i Norsk musikkforskerlag fredag 26. april 2019 på Norges musikkhøgskole!

Programmet starter med et åpent seminar i regi av ph.d.-stipendiater fra NMH kl. 13.00-16.00. Se program her.

Selve årsmøtet, med valg av nytt styre, revisjon av vedtekter, m. m. er kl. 16.30 – 18.00.

Alt på Norges musikkhøgskole, rom 139.

Lett servering.

«

Ph.d. – seminar 26. april 2019

Program – NB: rom 01015, 2. hus

13.00: Velkommen!

13.15: Sjur Haga Bringeland, UiB: Bach-resepsjonen i Noreg ca. 1900–1950

13.30: Hilde Halvorsrød, NMH: Weberns vokalmusikk – oppføringspraksis innen musikalsk modernisme

13.45: Kristian Evjen, UiS: Interpretasjon av Finn Mortensens klavermusikk i et internasjonalt perspektiv

14.00: Torbjørn Eftestøl, NMH: Musikk som transformativ praksis

14.15: Karina Valnumsen Hansen, NTNU: Komponert politikk? Mozarts Singspiele og deres refleksjoner av politiske og sosiokulturelle diskurser i 1700-tallets Wien 

14.30: Pause (kaffe/te)

15.00 – 16.00: Panelsamtale

16.30 – 18.00: Årsmøte i Norsk musikkforskerlag, rom 139


Nye tider i Norsk musikkforskerlag

Musikkforskerlaget er blitt reorganisert som følge av at Studia Musicologica Norvegica er blitt et Open Access-tidsskrift. Tidligere var medlemskapet og kontingenten knyttet til å få tidsskriftet i postkassen, og administrert av Universitetsforlaget. Nå er laget blitt en interesseorganisasjon, åpen for alle som vil bidra til faglig utveksling og nettverksbygging i form av seminarer og andre arrangementer. Ikke minst ser vi det som viktig å bevare og utvikle det eneste norske musikkvitenskapelige tidsskriftet.

Med et tilstrekkelig antall medlemmer som alle kan betale en liten kontingent hver år, vil vi kunne støtte opp om tidsskriftarbeidet, legge til rette for møter mellom musikkforskere og publikum og etablere andre arenaer for faglig diskusjon – og inspirasjon.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen med på laget!
Kontakt oss på musikkforskerlaget@gmail.com