Velkommen

Norsk musikkforskerlag er fellesorganisasjonen for musikkforskere i Norge. Vi arbeider for et bredt faglig fellesskap, arrangerer seminarer og møter.

Musikkforskerlaget gir ut det fagfellevurderte tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica (Norwegian Journal of Musicology) i samarbeid med Universitetsforlaget.

Frist for levering av artikler til årets nummer er 15. april (årlig frist).

Les mer om oss her.

Les det siste om aktuelt og arrangementer.

Følg oss på Facebook.