Velkommen

Norsk musikkforskerlag er fellesorganisasjonen for musikkforskere i Norge. Vi arbeider for et bredt faglig fellesskap, arrangerer seminarer og møter.

Musikkforskerlaget gir ut det fagfellevurderte tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica (Norwegian Journal of Musicology)i samarbeid med Universitetsforlaget og med publiseringsstøtte fra Norges forskningsråd.

Frist for levering av artikler til 2020-nummeret var 15. april 2020.

Les mer om oss her.

Les det siste om aktuelt og arrangementer.

Følg oss på Facebook.