Heldags Ph.D.-seminar i Trondheim, fredag 2. juni 2023.

Norsk musikkforskerlag inviterer til et heldags Ph.D.-seminar i Trondheim, fredag 2. juni 2023.

Musikkforskerlaget ønsker å gi musikkstipendiater ved norske universiteter/høyskoler en mulighet til å presentere og diskutere forskningen sin med andre stipendiater. Seminaret legger opp til en kort presentasjon av eget prosjekt, etterfulgt av god tid til spørsmål og diskusjon. Det vil også bli satt av tid til diskusjon av 1–2 på forhånd tilsendte tekster om tematikken «musikk og samfunn». Sist, men ikke minst, er dette en gylden mulighet til å danne nye kontakter på tvers av utdanningsinstitusjoner.

Påmeldingsfrist: 11. april. Påmelding gjøres ved å sende en mail til karina.v.hansen@ntnu.no. Inkluder navn, institusjon, arbeidstittel på PhD-prosjekt, og hvor langt i PhD-løpet du har kommet.

Etter påmeldingsfristen vil seminardeltakerne bli bedt om å sende inn et abstrakt på ca. 350 ord innen 15. mai.

Sted: Seminaret avholdes på NTNU, campus Dragvoll (Trondheim) i Institutt for musikk sine lokaler.

Vi har dessverre ikke mulighet til å dekke reisekostnader til Trondheim, men håper mange likevel har mulighet til å delta.

Seminaret gjennomføres med forbehold om tilstrekkelige antall deltakere, og med et tak på maks 15 deltakere. Dette for å ha tilstrekkelig tid til diskusjon og tilbakemeldinger på prosjektpresentasjonene. Det vil bli sendt ut nærmer informasjon om seminarets innhold, praktiske detaljer o.l. etter svardato. Dersom det skulle være noen spørsmål før den tid er det selvfølgelig bare å ta kontakt på mail (karina.v.hansen@ntnu.no).

Seminarets offisielle arbeidsspråk kommer til å være norsk.

Deltakelse på seminaret er gratis.

Vi håper å høre fra deg!

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk musikkforskerlag