Lansering: Studia Musicologica Norvegica 2023

Norsk musikkforskerlag ønsker velkommen til lansering av årets utgave av Studia Musicologica Norvegica.

Program:

  • Norsk musikkforskerlags leder Henrik Holm ønsker velkommen.
  • Redaktør Paal Fagerheim presenterer årets nummer.
  • Tuva Weideborg Hongve: Mester og medmenneske. Aase Nordmo Løvberg som sangpedagog.
  • Ida Børresen: Skulle Norges musikkhøgskole ligget i Bergen?

Torsdag 23. november kl. 18.00

Sted: Norges musikkhøgskole, rom 139

Årets nummer: https://www.idunn.no/toc/smn/49/1

Vel møtt!

Mer om foredragene:

Mester og medmenneske. Aase Nordmo Løvberg som sangpedagog

Aase Nordmo Løvberg hadde en stor internasjonal sangkarriere som lyriskdramatisk sopran. Hun ble landets første professor i sang ved Musikkhøgskolen i 1973 og var også timelærer ved Operahøgskolen. I artikkelen undersøkes det hvordan sangundervisning kan skje i en mesterlærekontekt der demonstrasjon og imitasjon er arbeidsmåter. Nordmo Løvberg brukte seg selv som modell i undervisningen og baserte seg på sin egen erfaring som kunstner, den undervisningen hun selv hadde fått og sin egen utforskning av sanginstrumentet. Samtidig oppfordret hun studentene til å la sine egne, fysiske erfaringer være rettesnor i teknikkarbeidet. Det tematiseres også hvordan Nordmo Løvberg tilrettela for et godt læringsmiljø og hva studentene sitter igjen med etter å ha studert med henne. Artikkelen belyser hvilke styrker som ligger i den erfaringsbaserte kunnskapen til Nordmo Løvberg, men det drøftes også hvor denne type kunnskap kan ha møtt sine grenser.

Tuva Weideborg Hongve har vært tilknyttet Musikkhøgskolens historieprosjekt siden 2020, Hun er klassisk sanger og musikkviter og jobber som kulturskolelærer og kulturkonsulent i Nordre Follo kommune. Tuva har forsket på klassisk sangundervisning i et historisk perspektiv. Artikkelen «Mesterlære i endring – noen utviklingstrekk i klassisk sangundervisning ved Norges musikkhøgskole» i fjorårets Studia Musicologica Norvegica ble nominert til årets tidsskriftsartikkel i 2022 av Universitetsforlaget.

Artikkelen «Mester og medmenneske – om Aase Nordmo Løvberg som sangpedagog» i årets Studia tar for seg innhold og arbeidsmåter i operasangeren Aase Nordmo Løvbergs sangundervisning. Den er basert på intervjuer med 8 tidligere sangstudenter og to kolleger ved NMH, Nordmo Løvbergs egne betraktninger i litteraturen og en filmet mesterklasse fra Den norske opera i år 2000.

Skulle Norges musikkhøgskole ligget i Bergen?

I 1913 foreslo fiolinisten Torgrim Castberg å etablere Norges Musikhøiskole i Bergen. Castberg hadde med stor suksess etablert Musikakademiet for barn og unge samme sted i 1905. I 1913 fikk Castberg reist en stor bygning sentralt i Bergen. Rett etter innflyttingen av akademiet i «Musikens Hus» lanserte han ideen om å etablere Norges musikhøiskole i den ene fløyen i huset, i tett pedagogisk og administrativt samvirke med Musikakademiet. Forslaget fikk bred tilslutning, men direktøren ved Musik-konservatoriet i Kristiania, Peter Lindeman, var sterkt imot planene og departementet fant forslaget for uklart. I denne artikkelen dokumenterer jeg denne tidlige debatten om musikkutdanningen i Norge og ikke minst hvordan den raskt kom til å dreie seg mest om Bergen og Kristiania og mindre om behovet for en norsk musikkhøgskole. Avslutningsvis trekkes linjene frem til etableringen av Norges Musikkhøgskole i Oslo i 1973. Igjen dreide debatten seg aller mest om stedsvalg.

Ida Børresen er født i 1950, og er cand.polit. fra Universitetet i Oslo i 1983. Hun har en lang karriere i offentlig forvaltning, blant annet som ekspedisjonssjef og departementsråd i Kunnskapsdepartementet, direktør for Utlendingsdirektoratet og som Stortingets direktør. Hun har bred erfaring fra musikklivet gjennom langvarige styreverv/styreledelse i Oslo Filharmonien, Baratt-Dues Musikinstitutt, Cikos (fellesorganisasjon for Oslo Sinfionetta og Cikada) og Kunsthøgskolen i Oslo. Interessen for Musikakademiet og musikklivet i Bergen kommer fra slektskapet med oldefaren Torgrim Castberg.