Lansering Studia Musicologica Norvegica 2022

Norsk musikkforskerlag og NMHs historieprosjekt inviterer til lansering av Studia Musicologica Norvegica nr. 48.

Lanseringen finner sted på Norges musikkhøgskole onsdag 23. november 18:00, rom 139.

Studia Musicologica Norvegica (Norwegian Journal of Musicology) er et vitenskapelig tidsskrift for musikkforskning og representerer bredt ulike fagfelt innenfor musikkforskning. Det blir utgitt av Norsk musikkforskerlag på Universitetsforlaget. Ansvarlig redaktør er Kai Arne Hansen.

Årets nummer inneholder en temadel med artikler fra NMHs historieprosjekt og har derfor flere bidrag som omhandler Musikkhøgskolens historie. På lanseringen får vi innblikk i nummeret og korte foredrag fra flere av bidragsyterne.

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Velkommen til lansering!

Program