Studia Musicologica

Musikkforskerlaget gir ut det fagfellevurderte tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica (Norwegian Journal of Musicology) i samarbeid med Universitetsforlaget.

Tidsskriftet skal være en primær kanal for å presentere og stimulere bredden i norsk musikkforskning. Vi publiserer musikkforskning av høy kvalitet med historisk, analytisk, hermeneutisk/fortolkende, estetisk, kultursosiologisk eller teoretisk tilsnitt, uavhengig av musikksjanger og periode. Tidsskriftet har en viktig rolle i å formidle kunnskap om norsk musikkhistorie og alle former for musikk i en norsk kontekst, men er også åpent for bidrag med andre fokusområder. Siden 2017 har Studia Musicologica Norvegica blitt utgitt med åpen tilgang (open access), og tidsskriftet har et bredt nedslagsfelt blant musikkforskere, studenter og andre musikkinteresserte. 

Tidsskriftet utkommer for tiden med ett nummer hver høst.

Vi inviterer til innsending av vitenskapelige artikler og mottar også gjerne forslag til musikkfaglige essays og bokanmeldelser. Bidragene kan være på skandinaviske språk eller engelsk, og vi oppfordrer særlig til å sende inn artikler på norsk.

Artikler til fagfellevurdering kan sendes til: studiamusicologicanorvegica@gmail.com

Forfatterveiledning er tilgjengelig her: https://www.idunn.no/smn#/authors

Frist for levering av artikler til neste nummer er 15. april 2023.

Ta gjerne kontakt i god tid om har spørsmål eller ideer til aktuelle bidrag.

Alle spørsmål og innspill kan rettes direkte til ansvarlig redaktør.

Redaktør:
Paal Fagerheim, NORD universitet

Redaksjon:
Nanette Nielsen, Universitetet i Oslo
Bjørnar Utne-Reitan, Norges musikkhøgskole
Elin Angelo, NTNU