Invitasjon til Studia Musicologica Norvegica 2023

Redaksjonen for Studia Musicologica Norvegica vil med dette invitere forskere til å bidra med artikler, essays eller bokanmeldelser i årets utgave av tidsskriftet, og vi ønsker manuskripter innsendt redaksjonen innen 15.april 2023.

Studia er et fagfellevurdert tidsskrift som ønsker å fremheve vitenskapelig mangfold og bredde innen norsk musikkforskning. Tidsskriftet utgis av Norsk musikkforskerlag i samarbeid med Universitetsforlaget.

På tidsskriftet sine sider finner du utfyllende informasjon, samt forfatterveiledning og rutiner for publisering: https://www.idunn.no/journal/smn

Redaksjonen ønsker også å fremheve norskspråklig musikkforskning og oppfordrer forfattere til å skrive på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Manuskripter kan sendes til studiamusicologicanorvegica@gmail.com