Nye tider i Norsk musikkforskerlag

Musikkforskerlaget er blitt reorganisert som følge av at Studia Musicologica Norvegica er blitt et Open Access-tidsskrift. Tidligere var medlemskapet og kontingenten knyttet til å få tidsskriftet i postkassen, og administrert av Universitetsforlaget. Nå er laget blitt en interesseorganisasjon, åpen for alle som vil bidra til faglig utveksling og nettverksbygging i form av seminarer og andre arrangementer. Ikke minst ser vi det som viktig å bevare og utvikle det eneste norske musikkvitenskapelige tidsskriftet.

Med et tilstrekkelig antall medlemmer som alle kan betale en liten kontingent hver år, vil vi kunne støtte opp om tidsskriftarbeidet, legge til rette for møter mellom musikkforskere og publikum og etablere andre arenaer for faglig diskusjon – og inspirasjon.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen med på laget!
Kontakt oss på musikkforskerlaget@gmail.com