Ph.d. – seminar 26. april 2019

Program – NB: rom 01015, 2. hus

13.00: Velkommen!

13.15: Sjur Haga Bringeland, UiB: Bach-resepsjonen i Noreg ca. 1900–1950

13.30: Hilde Halvorsrød, NMH: Weberns vokalmusikk – oppføringspraksis innen musikalsk modernisme

13.45: Kristian Evjen, UiS: Interpretasjon av Finn Mortensens klavermusikk i et internasjonalt perspektiv

14.00: Torbjørn Eftestøl, NMH: Musikk som transformativ praksis

14.15: Karina Valnumsen Hansen, NTNU: Komponert politikk? Mozarts Singspiele og deres refleksjoner av politiske og sosiokulturelle diskurser i 1700-tallets Wien 

14.30: Pause (kaffe/te)

15.00 – 16.00: Panelsamtale

16.30 – 18.00: Årsmøte i Norsk musikkforskerlag, rom 139