Kontingent 2019

Kjære venner av Norsk musikkforskerlag:
Takk for at dere er med oss videre!

Det har tatt litt tid, men nå er nye systemer for medlemskap og betaling av kontingent på plass. Alle som er registrert som medlemmer vil derfor snarlig få tilsendt regning for kontigent i 2019.

Husk lansering av Studia

Lanseringen av den nye utgaven av tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica onsdag 6. november kl. 18 på Nasjonalbiblioteket i Oslo. 

Her blir det anledning til å møte den nye redaktøren; Kai Arne Hansen, og til å bli kjent med noe av innholdet i nummeret, blant annet om klaveret i norsk skjønnlitteratur – med live klaverspill – og Majakovskijs symfonier. Mer om arrangementet finner du her eller på vår Facebook-event

Velkommen!

Bli med!

Følg også med på vår Facebookside – og husk at det går an å melde seg inn i laget for å støtte og være del av et nettverk rundt musikkvitenskapelig forsking og publisering i Norge. 

Beste hilsen 
Styret