Årsmøte i Norsk musikkforskarlag

Årsmøte i Norsk musikkforskarlag blir avheld – digitalt – fredag 23. april kl. 14-1530. 

Lenke til møtet: https://norgesmusikkhogskole.zoom.us/j/67122607173

Sakliste og årsmelding.

Vi skal mellom anna takke av mangeårig preses Per Dahl, velje nye representantar og føreslår mindre endringar i vedtektene. Det vil også bli orientering om situasjonen i Studia og eit kort medlemsmøte i etterkant av sjølve årsmøtet.

Velkomen!

Beste helsing styret