Fagseminar og årsmøte 2019

Velkommen til fagseminar og årsmøte i Norsk musikkforskerlag fredag 26. april 2019 på Norges musikkhøgskole!

Programmet starter med et åpent seminar i regi av ph.d.-stipendiater fra NMH kl. 13.00-16.00. Se program her.

Selve årsmøtet, med valg av nytt styre, revisjon av vedtekter, m. m. er kl. 16.30 – 18.00.

Alt på Norges musikkhøgskole, rom 139.

Lett servering.

«

Ph.d. – seminar 26. april 2019

Program – NB: rom 01015, 2. hus

13.00: Velkommen!

13.15: Sjur Haga Bringeland, UiB: Bach-resepsjonen i Noreg ca. 1900–1950

13.30: Hilde Halvorsrød, NMH: Weberns vokalmusikk – oppføringspraksis innen musikalsk modernisme

13.45: Kristian Evjen, UiS: Interpretasjon av Finn Mortensens klavermusikk i et internasjonalt perspektiv

14.00: Torbjørn Eftestøl, NMH: Musikk som transformativ praksis

14.15: Karina Valnumsen Hansen, NTNU: Komponert politikk? Mozarts Singspiele og deres refleksjoner av politiske og sosiokulturelle diskurser i 1700-tallets Wien 

14.30: Pause (kaffe/te)

15.00 – 16.00: Panelsamtale

16.30 – 18.00: Årsmøte i Norsk musikkforskerlag, rom 139


Nye tider i Norsk musikkforskerlag

Musikkforskerlaget er blitt reorganisert som følge av at Studia Musicologica Norvegica er blitt et Open Access-tidsskrift. Tidligere var medlemskapet og kontingenten knyttet til å få tidsskriftet i postkassen, og administrert av Universitetsforlaget. Nå er laget blitt en interesseorganisasjon, åpen for alle som vil bidra til faglig utveksling og nettverksbygging i form av seminarer og andre arrangementer. Ikke minst ser vi det som viktig å bevare og utvikle det eneste norske musikkvitenskapelige tidsskriftet.

Med et tilstrekkelig antall medlemmer som alle kan betale en liten kontingent hver år, vil vi kunne støtte opp om tidsskriftarbeidet, legge til rette for møter mellom musikkforskere og publikum og etablere andre arenaer for faglig diskusjon – og inspirasjon.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen med på laget!
Kontakt oss på musikkforskerlaget@gmail.com