Styret 2021–2023

Henrik Holm, leder


Henrik Holm er professor og forskningsleder ved Steinerhøyskolen i Oslo, forsker innenfor musikkfilosofi, etikk og religionsfilosofi og har skrevet en rekke bøker, artikler og essays.

Ansattside, Steinerhøyskolen: 
https://www.steinerhoyskolen.no/ansatte/henrik-holm

Ola Nordal, nestleder, sekretær og kasserer


Ola Nordal er redaktør i Store norske leksikon, universitetslektor i musikk ved Universitetet i Oslo og musikk-kritiker. Han har skrevet en doktorgradsavhandling om Arne Nordheims elektroniske musikk ved NTNU.

Brukerside, Store norske leksikon:
https://brukere.snl.no/38459

Karina Valnumsen Hansen, styremedlem


Karina Valnumsen Hansen er doktorgradsstipendiat i musikkvitenskap ved NTNU, og forsker på hvordan Wolfgang Amadé Mozarts tyske operaer kan betraktes som refleksjoner av politiske og sosiokulturelle diskurser i 1700-tallets Wien. Hansen har mastergrad i musikkvitenskap fra NTNU.

Ansattside, NTNU:
https://www.ntnu.no/ansatte/karina.v.hansen

Anders Førisdal, styremedlem


Anders Førisdal er post­dok­tor ved Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi, Norges musikkhøgskole.

Ansattsiden, NMH:
https://nmh.no/kontakt-oss/ansatte/anders-forisdal

Bendik Fredriksen, styremedlem


Bendik Fredriksen er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet.

Ansattside, OsloMet:
https://www.oslomet.no/om/ansatt/bendikf/

Emil Bernhardt, varamedlem


Emil Bernhardt er komponist, musikkskribent, og postdoktor i musikk ved Universitetet i Oslo.