Invitasjon: Lanseringsarrangement for Musikkfilosofiske tekster

Før jul 2020 utga vi antologien Musikfilosofiske tekster (Cappelen Damm Akademisk, open access). Nå – når alle koronarestriksjoner er borte, inviterer vi i samarbeid med Norsk musikkforskerlag til forsinket lanseringsarrangement. 

Det bli onsdag 27. oktober kl. 18 på Norges musikkhøgskole (rom 139-140, bak kantinen). 

Hilde Halvorsrød (ph.d.-stipendiat ved NMH) vil presentere boken. Det blir korte bidrag fra redaktørene. Solveig Slettahjell vil bidra musikalsk. Boken vil være å få kjøpt i papirformat.

Tanken bak antologien er å gi et bredt bilde av norsk musikktenkning anno 2020. For det første er forfatterne tilknyttet forskjellige institusjoner; Norges musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, OsloMet Storbyuniversitetet, Høgskolen i Innlandet, og Steinerhøyskolen i Oslo. For det andre omfatter forfattergruppen både ph.d.-stipendiater, faste universitets- og høyskoleansatte forskere og lærere, samt ‘professores emeriti’. For det tredje representerer forfatterne ulike fagområder; musikkvitenskap, musikkutøvelse, komposisjon, filosofi, musikkpedagogikk og musikkterapi.

Sist, men ikke minst, er bredden ivaretatt ved at tematikken i tekstene er meget variert.

 Her finnes tekster om økologisk musikkforståelse (Even Ruud), kunstverkets nødvendighet for eksistensiell erfaring (Øivind Varkøy), musikalsk-estetisk erfaring (Hanne Rinholm), musikalsk etikk (Nanette Nielsen), glatthetens estetikk (Bendik Fredriksen), musikkfilosofiske tankekonstellasjoner om musikalsk mottakelighet og språk (Henrik Holm), musikk som kontrafaktisk meningsskaping (Kari Manum), musikk som gestikk (Morten Carlsen), Platons musikktenkning (Morten Stene), Wackenroder og Tiecks musikalske fantasier (Vibeke A. Tellmann), langstrakt musikalsk form (Erling E. Guldbrandsen), fortolking og dialektikk hos Adorno og Harnoncourt (Emil Bernhardt), Ingardens musikkfilosofi (Erlend Hovland), klangen som musikkverkets tingsmessige grunn (Øyvind Lyngseth), musikalsk improvisasjon (Karette Stensæth og Bjørn Kruse), utkast til en musikkinspirert livsanskuelse (Peder Chr. Kjerschow), musikk og filosofi som transformativ praksis (Torbjørn Eftestøl), og stillheten som lydsinnets himmelhvelving (Lasse Thoresen).

Velkommen til lansering!

Vennlig hilsen

Øivind Varkøy & Henrik Holm (redaktører)

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Norsk musikkforskerlag. 

Boken kan bestilles her: https://www.cappelendammundervisning.no/_musikkfilosofiske-tekster-9788202705152

Høsten 2021 i Norsk musikkforskerlag

Kjære musikkforskervenner

Som så mye annet er Musikkforskerlaget tilbake i full sving, etter en tung tid. Vi kommer til å avholde to arrangementer nå i høst – lanseringsarrangement for antologien Musikkfilosofiske tekster 27. oktober og lansering av årets nummer av Studia Musicologica Norvegica 25. november kl 1800. Våren 2022 arrangerer vi igjen PhD-seminar – over samme lest som vi gjorde i 2019, før pandemien slo til. 

Mye å glede seg til altså! 

Mvh
Styret, Norsk musikkforskerlag

Nye krefter i Norsk musikkforskerlag

På årsmøtet i april 2021 ble det valgt et nytt styre i musikkforskerlaget. Dette består av:

  • Henrik Holm, leder
  • Ola Nordal, nestleder, sekretær og kasserer
  • Styremedlemmer: Karina Valnumsen Hansen, Bendik Fredriksen, Anders Førisdal, Emil Bernhardt (vara)

Les mer om oss i det nye styret her: http://musikkforskning.no/norsk-musikkforskerlag/styret-2021-2023/

Aktiviteten i 2020 var naturlig nok lav på grunn av korona-pandemien, men musikkforskerlaget satser nå frisk mot en rekke arrangementer i løpet av høsten og neste vår. Mer informasjon kommer.

Årsmøte i Norsk musikkforskarlag

Årsmøte i Norsk musikkforskarlag blir avheld – digitalt – fredag 23. april kl. 14-1530. 

Lenke til møtet: https://norgesmusikkhogskole.zoom.us/j/67122607173

Sakliste og årsmelding.

Vi skal mellom anna takke av mangeårig preses Per Dahl, velje nye representantar og føreslår mindre endringar i vedtektene. Det vil også bli orientering om situasjonen i Studia og eit kort medlemsmøte i etterkant av sjølve årsmøtet.

Velkomen!

Beste helsing styret

Digitalt lanseringseminar for Studia Musicologica 2020

Den 3. desember 2020 ble det avholdt digitalt lanseringsseminar for 2020-nummeret av Studia Musicologica Norvegica

Innleggene kan ses på vår youtube-kanal: 

Leder i årets nummer: https://www.idunn.no/smn/2020/01/leder

Studia musicologica norvegica: https://www.idunn.no/smn

Oversikt over innslag

Kontingent 2019

Kjære venner av Norsk musikkforskerlag:
Takk for at dere er med oss videre!

Det har tatt litt tid, men nå er nye systemer for medlemskap og betaling av kontingent på plass. Alle som er registrert som medlemmer vil derfor snarlig få tilsendt regning for kontigent i 2019.

Husk lansering av Studia

Lanseringen av den nye utgaven av tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica onsdag 6. november kl. 18 på Nasjonalbiblioteket i Oslo. 

Her blir det anledning til å møte den nye redaktøren; Kai Arne Hansen, og til å bli kjent med noe av innholdet i nummeret, blant annet om klaveret i norsk skjønnlitteratur – med live klaverspill – og Majakovskijs symfonier. Mer om arrangementet finner du her eller på vår Facebook-event

Velkommen!

Bli med!

Følg også med på vår Facebookside – og husk at det går an å melde seg inn i laget for å støtte og være del av et nettverk rundt musikkvitenskapelig forsking og publisering i Norge. 

Beste hilsen 
Styret

Lansering av Studia Musicologica Norvegica – 6. november

Norsk musikkforskerlag og redaktør Kai Arne Hansen lanserer årets utgave av Studia Musicologica Norvegica, Norges eneste musikkvitenskaplige tidsskrift.

Tematikken i nummeret spenner fra Highasakite til Hector Berlioz og Sparre Olsen. Lise Karin Melings artikkel om klaverets rolle i skjønnlitteraturen på 1800-tallet blir gjort stas på med spill og kåseri av pianist og musikkforsker Christina Kobb. Asbjørn Eriksen gir innblikk i symfonikeren Nikolaj Mjaskovskijs utvikling: fra pessimisme til sosialistisk realisme. Med mer. Velkommen!

Slottsbiblioteket (Nasjonalbiblioteket)

Onsdag 6. november 2019 kl. 18-1930

Gratis adgang.

Bilde: Ved pianoet (1894) av Harriet Backer (Nasjonalmuseet)

Årsmøte 2019

Velkommen til fagseminar og årsmøte i Norsk musikkforskerlag!

Programmet starter med et åpent seminar i regi av ph.d.-stipendiater fra Norges musikkhøgskole, Senter for Griegforskning m. fl. fra kl. 13.

Selve årsmøtet, med valg av nytt styre, revisjon av vedtekter, m. m. starter kl. 16.

Alt på Norges musikkhøgskole, rom 139.

Lett servering.

«

Fagseminar og årsmøte 2019

Velkommen til fagseminar og årsmøte i Norsk musikkforskerlag fredag 26. april 2019 på Norges musikkhøgskole!

Programmet starter med et åpent seminar i regi av ph.d.-stipendiater fra NMH kl. 13.00-16.00. Se program her.

Selve årsmøtet, med valg av nytt styre, revisjon av vedtekter, m. m. er kl. 16.30 – 18.00.

Alt på Norges musikkhøgskole, rom 139.

Lett servering.

«

Ph.d. – seminar 26. april 2019

Program – NB: rom 01015, 2. hus

13.00: Velkommen!

13.15: Sjur Haga Bringeland, UiB: Bach-resepsjonen i Noreg ca. 1900–1950

13.30: Hilde Halvorsrød, NMH: Weberns vokalmusikk – oppføringspraksis innen musikalsk modernisme

13.45: Kristian Evjen, UiS: Interpretasjon av Finn Mortensens klavermusikk i et internasjonalt perspektiv

14.00: Torbjørn Eftestøl, NMH: Musikk som transformativ praksis

14.15: Karina Valnumsen Hansen, NTNU: Komponert politikk? Mozarts Singspiele og deres refleksjoner av politiske og sosiokulturelle diskurser i 1700-tallets Wien 

14.30: Pause (kaffe/te)

15.00 – 16.00: Panelsamtale

16.30 – 18.00: Årsmøte i Norsk musikkforskerlag, rom 139