Velkommen til lansering av Studia Musicologica Norvegica utgave 2021

Norsk musikkforskerlag ønsker velkommen til lansering av årets utgave av Studia Musicologica Norvegica! Lanseringen finner sted i Store Auditorium på Nasjonalbiblioteket, 25. november 2021, kl. 1800

Studia Musicologica Norvegica (etablert 1968) er et fagfellebasert årsskrift for musikkforskere. Denne utgaven av Studia Musicologica Norvegica representerer en styrking av tidsskriftets norskspråklige profil. På lanseringen får vi innblikk i to av artiklene:

Nytt lys på nasjonalsangens historie

Utgivelser av tonesettinger er blitt lite brukt som tekstkilder, men viser seg å ha betydning når et dikts tilblivelseshistorie skal studeres og skrives. Publisering og spredning av en tonesatt tekst kan ha innvirkning på den form et dikt etter mange revisjoner ender opp med. Det gjelder ikke minst vår nasjonalsang «Ja, vi elsker» som er blitt til over tid og har en kompleks historie.

Anne Jorunn Kydland er dr. philos i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og førsteamanuensis ved Nasjonalbiblioteket.

https://www.idunn.no/smn/2021/01/nytt_lys_paa_nasjonalsangens_historie

«Føreren kaller!»: et nytt motiv i bildet av Signe Lund

Komponisten Signe Lund (1868–1950) er nok i dag mest kjent for sitt medlemskap i Nasjonal Samling, men mye er ukjent når det gjelder hennes faktiske holdninger og handlinger. Ingrid Skovdahl presenterer funnet av den beryktede sangen «Føreren kaller!» fra 1943.

Ingrid Skovdahl skriver for tiden masteroppgave om komponisten Signe Lund.

https://www.idunn.no/smn/2021/01/foereren_kaller

Pianist Rune Alver vil fremføre utvalgte verker av Signe Lund. Rune Alver har nylig spilt inn Lunds komplette klavermusikk.

Les hele nummeret på Idunn: https://www.idunn.no/smn/2021/01