Invitasjon: Lanseringsarrangement for Musikkfilosofiske tekster

Før jul 2020 utga vi antologien Musikfilosofiske tekster (Cappelen Damm Akademisk, open access). Nå – når alle koronarestriksjoner er borte, inviterer vi i samarbeid med Norsk musikkforskerlag til forsinket lanseringsarrangement. 

Det bli onsdag 27. oktober kl. 18 på Norges musikkhøgskole (rom 139-140, bak kantinen). 

Hilde Halvorsrød (ph.d.-stipendiat ved NMH) vil presentere boken. Det blir korte bidrag fra redaktørene. Solveig Slettahjell vil bidra musikalsk. Boken vil være å få kjøpt i papirformat.

Tanken bak antologien er å gi et bredt bilde av norsk musikktenkning anno 2020. For det første er forfatterne tilknyttet forskjellige institusjoner; Norges musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, OsloMet Storbyuniversitetet, Høgskolen i Innlandet, og Steinerhøyskolen i Oslo. For det andre omfatter forfattergruppen både ph.d.-stipendiater, faste universitets- og høyskoleansatte forskere og lærere, samt ‘professores emeriti’. For det tredje representerer forfatterne ulike fagområder; musikkvitenskap, musikkutøvelse, komposisjon, filosofi, musikkpedagogikk og musikkterapi.

Sist, men ikke minst, er bredden ivaretatt ved at tematikken i tekstene er meget variert.

 Her finnes tekster om økologisk musikkforståelse (Even Ruud), kunstverkets nødvendighet for eksistensiell erfaring (Øivind Varkøy), musikalsk-estetisk erfaring (Hanne Rinholm), musikalsk etikk (Nanette Nielsen), glatthetens estetikk (Bendik Fredriksen), musikkfilosofiske tankekonstellasjoner om musikalsk mottakelighet og språk (Henrik Holm), musikk som kontrafaktisk meningsskaping (Kari Manum), musikk som gestikk (Morten Carlsen), Platons musikktenkning (Morten Stene), Wackenroder og Tiecks musikalske fantasier (Vibeke A. Tellmann), langstrakt musikalsk form (Erling E. Guldbrandsen), fortolking og dialektikk hos Adorno og Harnoncourt (Emil Bernhardt), Ingardens musikkfilosofi (Erlend Hovland), klangen som musikkverkets tingsmessige grunn (Øyvind Lyngseth), musikalsk improvisasjon (Karette Stensæth og Bjørn Kruse), utkast til en musikkinspirert livsanskuelse (Peder Chr. Kjerschow), musikk og filosofi som transformativ praksis (Torbjørn Eftestøl), og stillheten som lydsinnets himmelhvelving (Lasse Thoresen).

Velkommen til lansering!

Vennlig hilsen

Øivind Varkøy & Henrik Holm (redaktører)

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Norsk musikkforskerlag. 

Boken kan bestilles her: https://www.cappelendammundervisning.no/_musikkfilosofiske-tekster-9788202705152