Om oss

FORUM FOR MUSIKKFORSKERE I NORGE

Norsk musikkforskerlag ble stiftet i 1964 som en felles organisasjon for musikkforskere i Norge, og er tilsluttet IMS, International Musicological Society.

Vi arbeider for et bredt faglig fellesskap, arrangerer seminarer og møter og står bak utgivelsen av det fagfellevurderte tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica (les tidsskriftet på Idunn.no).

Styret 2021-2023

  • Henrik Holm, leder
  • Ola Nordal, nestleder, sekretær og kasserer
  • Styremedlemmer: Karina Valnumsen Hansen, Bendik Fredriksen, Anders Førisdal, Emil Bernhardt (vara)

Les mer om styret i NMFL

Vedtekter

Har du spørsmål? Vil du melde deg inn? Ta kontakt!

Kontakt oss på musikkforskerlaget@gmail.com