Digitalt lanseringseminar for Studia Musicologica 2020

Den 3. desember 2020 ble det avholdt digitalt lanseringsseminar for 2020-nummeret av Studia Musicologica Norvegica

Innleggene kan ses på vår youtube-kanal: 

Leder i årets nummer: https://www.idunn.no/smn/2020/01/leder

Studia musicologica norvegica: https://www.idunn.no/smn

Oversikt over innslag