Nye krefter i Norsk musikkforskerlag

På årsmøtet i april 2021 ble det valgt et nytt styre i musikkforskerlaget. Dette består av:

  • Henrik Holm, leder
  • Ola Nordal, nestleder, sekretær og kasserer
  • Styremedlemmer: Karina Valnumsen Hansen, Bendik Fredriksen, Anders Førisdal, Emil Bernhardt (vara)

Les mer om oss i det nye styret her: http://musikkforskning.no/norsk-musikkforskerlag/styret-2021-2023/

Aktiviteten i 2020 var naturlig nok lav på grunn av korona-pandemien, men musikkforskerlaget satser nå frisk mot en rekke arrangementer i løpet av høsten og neste vår. Mer informasjon kommer.